På gamle malerier, kobberstikk og tresnitt de flagrende bånd med innskrifter som tjente til å forklare figurene.