Ballerina var tidligere lederen av et ballettkompani, men nå brukes ordet om en fremtredende kvinnelig solistdanser. Prima ballerina betyr «førstedanserinne».