Ballastsiv, flerårig art i sivfamilien. 10–40 cm høy, myke trådformete blad, brungrå blomster i åpen kvast. Kapselfrukt som er lyst brungul. Amerikansk art som er innført i nyere tid med ballast og gressfrø, først funnet i Norge i 1899. I rask spredning i Sør-Norge langs veikanter, stier, beitemark og jernbanelinjer.