Ball, større festlig dansetilstelning. Skal ha forekommet første gang 1378 ved det franske hoff.