Balkanfluesnapper, fugleart i fluesnapperfamilien. Ligner svarthvit fluesnapper og halsbåndfluesnapper og ble tidligere betraktet som underart av den sistnevnte. Forekommer i løv- og barskog fra det nordlige Hellas og østre Bulgaria til Det kaspiske hav og Iran. Overvintrer i tropisk Afrika.