balansevurdering

Artikkelstart

Balansevurdering er en verdivurdering av postene i den regnskapsmessige balanseoppstillingen.

Betydningen av en balansevurdering framkommer blant annet ved at det regnskapsmessige overskuddet i en bedrift er direkte avhengig av hvilke verdier man gir aktiva- og passivapostene i årsbalansen. Uavhengig av resultatpåvirkningen har balansepostene også en selvstendig viktig rolle ved å muliggjøre bedømming av en organisasjons økonomiske stilling, for eksempel gjennom likviditetsanalyse og soliditetsanalyse.

En balansevurdering må også gjennomføres som en del av årsoppgjøret for å få avklart og eventuelt utført regnskapsmessige nedskrivninger.

Da det knytter seg store interesser, både utad og innad, til organisasjonens økonomiske stilling og størrelsen på årsoverskuddet, for eksempel i forbindelse med betaling av skatt til myndighetene og for beregning av utbytte til eierne, blir det et spørsmål av stor betydning hvilket prinsipp man skal legge til grunn ved balansevurderingen.

Ulike regnskapsteoretiske prinsipper som kan legges til grunn for verdsettelsen av en regnskapsmessig balanse inkluderer historisk anskaffelseskost, netto salgsverdi, markedsverdi, nåverdi og gjenanskaffelseskost. Verdivurdering basert på gjenanskaffelseskost kan legge til grunn en justering for prisstigning på spesifikke produkter eller at det skal foretas en generell inflasjonsjustering.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg