Baktungevokal er en vokal som dannes med den bakerste del av tungen, for eksempel å og o.