Baktropp, militær styrke som skal forsvare en tilbakerykkende avdeling mot angrep i ryggen.