Bakterieknoller, knoll-lignende dannelser som ofte finnes på røttene hos belgplanter. I knollcellene finnes det bakterier som tilhører slekten Rhizobium. Her eksisterer en symbiose mellom bakterier og belgplante. Bakteriene reduserer nitrogen fra luften til ammonium, NH4+. Dette er en sterkt energikrevende prosess, der bakteriene bruker karbohydrater fra rotcellene som energikilde. Ammonium går ut i vertcellene hvor det dannes aminosyrer og amider. Disse stoffene kommer da belgplanten til gode (se belgplantebakterier). Lignende forhold finnes også hos planter som ikke er belgplanter, bl.a. hos or, pors og tindved, men her er det andre bakteriearter (Actinomycetales) som inngår i symbiosen.