Bakkepersonell, innen luftfart fellesbetegnelse på yrkesutøvere av ulike kategorier som ikke tilhører det såkalte flygende personell. Bakkepersonellet kan enten arbeide i sikringstjeneste (f.eks. flygeleder), i vedlikeholdstjeneste (f.eks. flymekaniker) eller i sivil luftfart også i trafikktjeneste (f.eks. trafikkassistent). Jfr. bakketjeneste.