Bakhold, skjult stilling, vanligvis noe ut til siden for fiendens fremrykningslinje, som utgangspunkt for overraskende overfall på fiendtlige avdelinger, forsyningstransporter o.l. Til bakhold velges steder hvor det er lett å finne skjul, og hvor fienden har vanskelig for å finne forsvarsstilling. Meget brukt i partisankrig.