Bajkalsel, selart i familien ekte seler. Kroppslengde ca. 120 cm, vekt 70 kg. Ligner ringsel, men har kraftigere klør. Lever av dypvannsfisk. Bare utbredt i Bajkalsjøen i Sibir. Bestanden er redusert, men teller fortsatt i størrelsesorden 50 000 dyr.