Bahuvrihi, grammatisk uttrykk for et sammensatt ord, vanligvis med substantiv som siste ledd, der sammensetningen som helhet ikke kan sies å utgjøre en undergruppe av ett av leddene i sammensetningen, slik det ellers er vanlig i sammensetninger. Bahuvrihi-sammensetninger har gjerne betydningen «som kan karakteriseres med/har» det som sammensetningen uttrykker, f.eks. gråbein, løvetann, rødhud.