Bahta, gen. baða, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: bakende; innerste del av lokalitet (sjø, bukt, dal), botn.