Baffomet, symbol i form av et skjegget mannshode, omtales i prosessen mot de franske tempelherrer ca. 1307. En forbindelse med likkledet i Torino har vært antydet. Den eldre oppfatning som gikk ut på at betegnelsen var en forvanskning av Mahomet (Muhammed), er visstnok uriktig.