Back-lash, en plutselig og voldsom bevegelse bakover. Sportsfiskere bruker ordet om floke på den delen av snøret som er på snella. I figurlig betydning tilbakeslag, voldsom reaksjon på en handling (som oppfattes som fiendtlig eller truende).