Fra 1200-tallet ble ordet brukt i Paris om innehaver av den laveste akademiske grad som måtte tas før magister- eller doktorgraden. Fra Paris ble tittelen overført til andre universiteter, og tittelen har holdt seg i engelskspråklige land (bachelor) og i Frankrike (bachelier).