Bøyke, uttrykk for storfeets oppførsel overfor bremser. Når bremsene nærmer seg, flykter feet med halen i været, de «bøyker».