Bøye brukes i meteorologien om det samme som byge.