Børster, stive hår, f.eks. værhår hos katt, hår hos svin eller bøyelige pigger hos enkelte dyr, f.eks. børstesvin.