Børs og katedral, uttrykk brukt av Harald Grieg (direktør i Gyldendal Norsk Forlag 1925–70) som definisjon på et forlag. Grieg opplyser i sine erindringer at han siterte Thomas Carlyle: «Et forlag er – eller bør være – en mellemting av børs og katedral.»