Bør, egentlig et bebygd sted, en bø eller gård med åker og eng, buskap og hester, og et bestemt samlet huskompleks gruppert omkring tunet. En bør var sentrum for en sosial institusjon, der gjerne sønner og sønnesønner ble boende med sine koner og barn. Gårdsnavnet Bø skulle tilsi at det dreier seg om den opprinnelige gården, da navnet rett og slett betyr «gården». Den ble stilt i relasjon til mindre bruk, som først senere fikk gårds rang. Bø er etter dette egentlig «den gamle gården»; likevel bærer den sentrale gården på et sted ofte et annet navn. Men karakteristisk er det at i Norge er hele 15 gårder med navnet Bø blitt kirkesteder. Navnet har ofte formen By. På Island, Færøyene og Shetland har bø´r holdt seg i den gamle betydningen, men i Norge betyr bø nå helst den dyrkede marken som hører til en gård. Jf. gård og by.