Bøllingtid, klimaperiode ved slutten av siste istid, ca. 15 700–14 300 før nåtiden, kjennetegnet ved forbigående mildere klima mellom eldste og eldre dryas. Denne klimasvingningen ble først påvist ved undersøkelse av senglasiale avleiringer fra Bøllingsjøen ved Viborg, Danmark. Klimaet har under bøllingtid vært subarktisk med en antatt høyeste temperatur på ca. 10 °C. Danmark, Skåne og deler av den norske vestkysten var isfrie på denne tiden, og krattskog med bjørk, rogn og einer begynte å kle landet før isen trengte frem igjen i yngre dryas.