Ved de lange og mellomlange bølger (20 km–300 m) er jordbølgeforplantningen viktigst. Her følger bølgene jordoverflaten på samme måte som den elektriske energi følger en metalledning. Forplantningen langs jordoverflaten bestemmes i vesentlig grad av jordens elektriske ledningsevne og dielektrisitetskonstant. Jo større ledningsevnen er, desto mindre svekkes bølgene, og desto større rekkevidde vil en gitt sender ha. Sjøvann har høy ledningsevne, mens tørr sand og fjell har lav ledningsevne. Jordbølgerekkeviddene i Norge er generelt sett dårlige.

De korte bølger (100–10 m) forplantes over kortere avstander som jordbølger, men over lengre avstander skjer forplantningen ved at energien stråles opp mot ionosfæren for å bli reflektert fra denne ned mot senderen. Disse ionosfærereflekterte bølgene spiller en stor rolle ved alle langdistanse radioforbindelser. Ionosfæren reflekterer bare bølger over en viss kritisk bølgelengde. Denne siste er bestemt ved ionosfærens elektrontetthet samt ved innfallsvinkelen av strålingen på ionosfæren. Jo større innfallsvinkelen er, dvs. jo mer på skrå strålen faller, desto kortere er den kritiske bølgelengde. Dette forhold leder til at en viss bølgelengde kan trenge gjennom ionosfæren ved loddrett innfall, men blir reflektert ved skrått innfall. Det oppstår derved en død-sone (skip-zone) hvor ingen mottagning av ionosfærereflekterte bølger er mulig (se fig.).

De korteste radiobølgene forplantes mer på samme måte som optiske bølger, dvs. rent geometrisk. Deres evne til å følge jordoverflaten er meget liten. Derimot påvirkes de av uregelmessigheter i troposfæren. Ved de korteste bølgene må man ha fri sikt mellom sender og mottager. Svekkelsen av bølgene er ellers bestemt av nedbøren over transmisjonsstrekningen. Disse forhold behandles i radiometeorologien. Spesielt viktig er dannelsen av de såkalte troposfæriske bølgeledere, som under enkelte forhold kan konsentrere energien slik at rekkevidden av radar blir betydelig økt (se duct-transmisjon).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.