De fleste land har betydelige vitenskapelige institusjoner som studerer radiobølgenes forplantning. Spesielt gjelder dette de ionosfærereflekterte bølger. Ionosfærens reflekterende egenskaper varierer over døgnet, med årstiden og i takt med solflekkperioden. Det er etablert en internasjonal observasjonstjeneste i forbindelse med overvåkningen av ionosfæren. Med observasjonene som bakgrunn utføres forutsigelser, slik at man kan velge den riktige bølgelengde ved de forskjellige radioforbindelser.