Bøkebladsnutebille, billeart i familien snutebiller, Curculionidae. Svart, ca. 2,5 mm lang og med hoppeevne. Arten lever på bøk hvor larvene er bladminérere. De voksne gnager hull i bladene og kan også kappe bladstilker og ete frø slik at skogen blir brunsvidd og ufruktbar. Etter milde, tørre vårer kan de i hele Europa opptre i mengder og gjøre betydelig skade på bøkeskog samt nærliggende frukthager. I Norge er de knyttet til kyststrøk fra Østfold til Aust-Agder.