Bøkebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Callaphididae. 2 mm lang bladlus, grønn med blåhvite vokstråder som gir et tett ulldekke over bakkroppen. Finnes gjerne samlet i store kolonier på skuddspisser og undersiden av blader hvor de suger saft. Ulldekket og sterk utskillelse av ekskrementer gjør bladene seige og klissete. Angrep er vanlig, særlig på blodbøk.