Bøgsel er ryggfinnenhval eller stor fisk i noen dialekter.