Båtsport, fellesbetegnelse for motorbåtsport, seilsport, roing og padling.