Båtfisk, det fiskekvantum som tilfaller båteieren, eller fisk som er trukket i åpen båt nær fiskerens bopel og derfor særlig frisk ved ilandbringelsen.