Båndvaran, krypdyrart i varanfamilien. En av de største nålevende øgler, kan bli opptil 3 m lang. Har forholdsvis korte ben og meget lang, flat hale med mørke tverrbånd. Kroppen er mørk med gule flekker. Løper raskt, klatrer utmerket og svømmer godt. Jager mest om natten, og lever av fugl, øgler og små pattedyr. Unngår mennesker. Lever i India, Indonesia og Sri Lanka. Anvendes i India til mat.