Båndmetall, fellesbetegnelse for metaller og legeringer som er utvalset til bånd og som leveres opprullet. Båndmetall er vanligvis kaldvalset og har da en blank overflate. Båndmetall av stål, båndstål, benyttes bl.a. til forsterkning av trekasser og ved annen emballering. Båndmetall av kobber og messing har anvendelse som strømbærere i elektrisk utstyr. Ellers danner båndmetall halvfabrikata for et flertall stansede produkter.