Båndfilter, høyfrekvente svingekretser i en radio- eller fjernsynsmottager koblet slik at de til sammen gir den ønskede signalstyrke innen et begrenset frekvensbånd.