Båetang, brunalge som vokser i fjæresonen på de ytterste skjær langs kysten av Norge fra Kristiansand til Finnmark, men mangler langs Skagerrak-kysten. De flate, todelte skuddene er 5–10 cm og utgår fra et kraftig feste. Arten er sambu (monøcisk), og om sommeren utvikles langstrakte fruktlegemer (reseptakler) i skuddspissene. Arten har en nordlig, sirkumpolar utbredelse og kan opptre med flere vokseformer, bl.a. en som forekommer i fjærepytter.