Azul, sammensetningsledd i spanske og portugisiske stedsnavn, betyr blå. Eks. Azul Serra, Blåfjellet (Brasil).