Azote, navnet på grunnstoffet nitrogen på fransk. Azote var navnet som opprinnelig ble gitt grunnstoffet av A. L. Lavoisier fra det greske ordet asotos som betyr livløs. Azote ble oversatt til norsk via tysk til kvelstoff.