Azobé, løvtreart i familien Ochnaceae fra tropisk Afrika. Rødbrun kjerneved med mørkere spetter. Densitet ved 15 % fuktighet ca. 1,10 g/cm3, et meget hardt og tungt tre som er vanskelig å antenne. Virket er meget holdbart både i luft og under vann og angripes ikke av pelemark. Det er vanskelig å bearbeide, må forbores ved spikring og er heller ikke enkelt å lime. Azobé har pga. sin store styrke og slitasjemotstand mange spesielle anvendelser, f.eks. til kaier og konstruksjoner under vann, industrigulv, brodekke, kjemikaliebeholdere, og dessuten til slipper for boreplattformer, bærestykker for kuletanker i gasstankere. Kalles, i likhet med andre særlig harde treslag, jerntre.