Axolotl, amfibieart i familien axolotler (Ambystomatidae). Arten er neotén, dvs. den beholder gjellene og en del andre larvale karakterer hele livet, se neoteni. Bare under ekstreme miljøforhold eller på kunstig vis (ved thyroxin-behandling) vil dyrene metamorfosere, dvs. forvandles og gå på land. Den egentlige axolotl lever i Xochimilco-sjøen og i noen få andre sjøer nær Mexico City. Også andre arter i samme familie kan oppvise høy grad av neoteni (f.eks. tigersalamanderen). Arten er kritisk truet pga. veksten av Mexico City og forurensning.