Treffpunktets avvik i side og høyde (lengde) fra middeltreffpunktet har flere årsaker: våpnets vibrasjon og slitasje, variasjon i utgangshastighet, luftens tetthet, trykk, temperatur, vind.