Avvik på grunn av jordrotasjon opptrer ved alle frie bevegelser som ikke er parallelle med jordaksen. Horisontale bevegelser avbøyes på den nordlige halvkule mot høyre og på den sørlige mot venstre. Avviket kan beskrives som virkningen av en fiktiv kraft, corioliskraften, og har betydning for dannelsen av lavtrykk i Jordens atmosfære. Se jordrotasjonen.