Avtrekking er betegnelse på en overflatebehandling hvor nystøpt betong i dekker eller påstøp gjøres jevn og plan. Dette utføres med rettskive, vi­brasjonsbjelke eller lignende, med støtte i li­rer eller skinner.