Avtager, kjøper (forbruker), særlig i større stil.