Avtager er en kjøper eller forbruker, særlig i større stil.