Avspenning er prosesser som brukes innen metallurgi, glass- og plastteknologi for å redusere indre spenninger i materialet. Vanligvis består prosessene av en kontrollert varmebehandling.