Avslag, numismatisk betegnelse på en prøvemynt med nytt stempel i et annet metall enn originalen, for eksempel Ivar Throndsens kopier av norske 20- og 10 kroner 1909. Disse ble slått i sølv og så forgylt, og gitt bort som gaver. Senere ble de slått i ett eksemplar som er i Hans Majestet Kongens eie.