Avskjed på grått papir, avskjed i unåde; uttrykket skyldes at slik avskjed i eldre tid ble meddelt på grått papir.