Avsinking, korrosjonsprosess i messing, karakterisert ved at sinken korroderer partielt. Resultatet er at kobberet blir igjen som en porøs, usammenhengende masse. Avsinking rammer bl.a. kondensatorrør av messing når sjøvann benyttes som kjølevann, og har vært et alvorlig problem for dampkondensatorer på skip. Avsinking kan motvirkes ved tilsetning av små mengder arsen, fosfor eller antimon. Prosessen vil ikke finne sted i legeringer med høyt kobberinnhold (85 %).