Avsatstak er en spesiell type sæteritak med lav takavsats uten vinduer.