Avretting betyr utjevning av terrengmasser (kult, pukk, sand, jord) eller puss til en plan overflate. Utjevning av puss heter også avstokking eller stokking. Begrepet brukes også om justerende planering av et bjelkelag ved pålisting (avrettingslisting) og avhugging.