Avoué, fransk offentlig tjenestemann (officier ministériel) som representerer partene under rettergang i sivile saker ved anneninstansdomstolene (cours d'appel) og foretar prosesshandlinger på deres vegne. Virksomheten ligner den som utøves av en engelsk solicitor.