Avluting er en metode for fjerning av gammel oljemaling. Det brukes sterk lut­oppløsning (25–30 %) og senere avvas­king med vann.